“Wat werkelijk uit je hart komt, zal een ander hart raken”

Privacy Verklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

ZorgInjection Thuiszorg kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ZorgInjection Thuiszorg en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact- en sollicitatieformulier op de website verstrekt bijvoorbeeld bij een sollicitatieprocedure.
ZorgInjection Thuiszorg kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • UW e-mailadres

Waarom ZorgInjection Thuiszorg gegevens nodig heeft

ZorgInjection Thuiszorg verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan ZorgInjection Thuiszorg uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van de sollicitatieprocedures en het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht tot dienstverlening welke ZorgInjection Thuiszorg uitvoert.

Hoe lang ZorgInjection Thuiszorg gegevens bewaart

ZorgInjection Thuiszorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Cookies

Op de website van ZorgInjection Thuiszorg worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden, en wordt geen gebruik gemaakt van zgn. cookies.

Delen met anderen

ZorgInjection Thuiszorg verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zorginjection.nl.

Binnen twee weken zal op uw verzoek worden gereageerd.

Beveiligen

ZorgInjection Thuiszorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ZorgInjection Thuiszorg verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact via info@zorginjection.nl.

Meer informatie ?

Wilt u meer informatie ontvangen over onze dienstverlening, neemt u dan contact op met één van onze medewerkers op kantoor. Ze zijn op werkdagen te bereiken op ons algemene telefoonnummer:

0183 – 63 89 99

.

E-mail
Klik hier

© 2004 - 2024 ZorgInjection Thuiszorg, Alle rechten voorbehouden.

Website Realisatie: Qwain.nl

Back to top