“Soms heb je je oren en ogen te sluiten om te kunnen horen wat er van binnen bij je speelt.”

Welke Zorg ?

Heeft iemand de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig, dan kan men er ook voor kiezen om thuis te blijven wonen met zorg. Dit wordt ook wel ‘zorg thuis’ of ‘extramurale zorg’ genoemd.

Thuiszorg is zorg en ondersteuning die bij u thuis wordt geboden en kent een aantal vormen, zoals verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding, dagbehandeling/-besteding en huishoudelijke ondersteuning. In 2015 wordt zorg of ondersteuning thuis gedeeltelijk vergoed via de ziektekostenverzekering; voor een ander deel kunt u zich wenden tot de gemeente waar u woont.

ZorgInjection Thuiszorg heeft ruime ervaring op het gebied van huishoudelijke ondersteuning, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. De volgende diensten kunnen we u aanbieden:

Begeleiding

U ondervindt belemmeringen in uw dagelijks leven als gevolg van uw handicap of beperking. Daarom hebt u begeleiding nodig in de vorm van ‘ondersteuning, oefenen of toezicht’.

Individuele begeleiding kunt u aanvragen voor bijvoorbeeld:
  • het onderhouden van sociale contacten
  • het plannen van dagelijkse activiteiten
  • het regelen van uw financiën
  • bij het voortbewegen in en buiten uw huis

Ook kan begeleiding nodig zijn vanwege:
  • probleemgedrag
  • problemen in denken, concentreren en waarnemen
  • problemen met oriëntatie in tijd, plaats en persoon

Samen met u en uw mantelzorgers zorgen we ervoor dat u praktische hulp en ondersteuning krijgt bij het uitvoeren van handelingen en vaardigheden die zelfredzaamheid tot doel hebben.
 

Verpleging

Indien u langdurig ziek bent en liever verantwoord in uw thuissituatie wilt blijven wonen.

Bij verpleging moet u bijvoorbeeld denken aan het geven van injecties, het meten van bloeddruk, wondverzorging en/of ondersteuning bij uw revalidatieproces.

Onze gediplomeerde medewerkers adviseren u en uw naasten over het eventuele omgaan met een ziekte.

Doordat wij met kleine, vaste teams werken ziet u steeds een vertrouwd gezicht. Uw voorkeuren voor dagen en tijden worden praktisch altijd gehonoreerd.

Verzorging

Persoonlijke verzorging is het ondersteunen bij, of het overnemen van activiteiten op het gebied van de algemene dagelijkse verrichtingen (ADL).

Daaronder is tevens zorg begrepen die in directe relatie staat tot de persoonlijke verzorging. Bij deze zorg kan gedacht worden aan het wassen en kleden van de cliënt, al dan niet op bed, het douchen of baden, het opmaken, scheren, tandenpoetsen, het verzorgen van de huid inclusief decubituspreventie, het aanbrengen van protheses, hulp bij toiletgang, eten en drinken en bij beweging en houding (wisselligging, oefenen van de ledematen, tillen, ondersteunen bij verplaatsen of houdingcorrectie, vervoeren in rolstoel).

Ook het stimuleren van zelfredzaamheid en het zo mogelijk aanleren van ADL-activiteiten maakt deel uit van deze functie.

Huishoudelijke Hulp

Huishoudelijke ondersteuning is in de ware zin van het woord ondersteuning bij het huishouden.

Valt het huishouden u te zwaar? Wij kunnen u daar daarbij helpen!

Wanneer u door ziekte, een handicap of bij het ouder worden huishoudelijke ondersteuning nodig heeft: onze vakkundige medewerkers staan voor u klaar.

Wat houdt huishoudelijke ondersteuning in?
Wij kunnen u ondersteunen bij de (zware) huishoudelijke werkzaamheden. Ons uitgangspunt is wat u persoonlijk nodig heeft. Wellicht hebt u alleen hulp nodig om uw huishouden beter te organiseren, maar ook schoonmaakwerkzaamheden, zoals stofzuigen, de was en de badkamer reinigen, kunnen wij voor u doen.

Ontvang ik ook thuishulp op feestdagen ?

Op feestdagen zijn onze medewerkers (die werkzaam zijn in de huishoudelijke ondersteuning) vrij. U ontvangt dan geen huishoudelijke ondersteuning.

Meer informatie ?

Wilt u meer informatie ontvangen over onze dienstverlening, neemt u dan contact op met één van onze medewerkers op kantoor. Ze zijn op werkdagen te bereiken op ons algemene telefoonnummer:

0183 – 63 89 99

.

E-mail
Klik hier

© 2004 - 2023 ZorgInjection Thuiszorg, Alle rechten voorbehouden.

Website Realisatie: Qwain.nl

Back to top