“Soms heb je je oren en ogen te sluiten om te kunnen horen wat er van binnen bij je speelt.”

Vergoeding Thuiszorg

vergoeding thuiszorgDe Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelde tot 1 januari 2015 langdurige zorg en begeleiding. De AWBZ is vervangen door de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. De overheid was voorheen verantwoordelijk voor de AWBZ-zorg. Als u AWBZ-zorg kreeg, had u een aandoening, beperking of psychiatrische diagnose en een indicatie voor de zorg waar u recht op had.

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Als u niet zelfredzaam bent en thuis niet-medische zorg nodig heeft, komt u onder de verantwoordelijkheid van de gemeente waar u woont. Dit ligt vast in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). De gemeente moet ervoor zorgen dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen door begeleiding, dagbesteding, ondersteuning van een mantelzorger, opvang in een beschermde woonomgeving en opvang in het geval van huiselijk geweld aan te bieden. In sommige situaties en onder bepaalde voorwaarden kan een gemeente een persoonsgebonden budget (PGB) verstrekken zodat u zelf zorg kan kiezen en inhuren. Dit budget wordt niet op uw eigen rekening uitbetaald, maar gaat naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Zorgverzekeringswet

Als u thuis verpleging en verzorging nodig heeft, ontvangt u een vergoeding van uw zorgverzekeraar. Dit is geregeld in de Zorgverzekeringswet. Een wijkverpleegkundige bepaalt, eventueel samen met uw (huis)arts, wat uw nodig heeft en wie de zorg uitvoert. De wijkverpleegkundige is de zorgverlener en geeft u de medische zorg die u nodig hebt. Dat kan bijvoorbeeld zijn: het toedienen van medicatie of hulp bij het douchen. Wijkverpleegkundigen werken vaak in dienst van een thuiszorgorganisatie.

Eigen bijdrage thuiszorg

Als u thuiszorg krijgt die geregeld wordt via de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Wet langdurige zorg kan het zijn dat u een eigen bijdrage dient te betalen. Deze eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De eigen bijdrage is afhankelijk van onder andere de zorgvraag, leeftijd, huishouden, inkomen en vermogen en wordt berekend als een maandelijks te betalen bedrag. U kunt uw eigen bijdrage berekenen via een rekenprogramma van het CAK. Ontvangt u thuiszorg die geregeld wordt via de Zorgverzekeringswet? Dan ontvangt u een thuiszorg vergoeding vanuit uw basis zorgverzekering en betaalt u geen eigen risico en eigen bijdrage.

Samenwerking Zorgverzekeraars

ZorgInjection Thuiszorg heeft met alle grote en kleinere zorgverzekeraars een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Hieronder staan alle alfabetisch gerangschikt. Klik op het desbetreffende tabblad om te zien of uw zorgverzekeraar een overeenkomst met ons heeft:

A B C D

 • Aevitae
 • Aevitae (ASR Ziektekosten)
 • Aevitae (NV VGZ Cares)
 • Aevitae BV
 • Amersfoortse Verzekeringen, De
 • Anderzorg NV
 • ASR Ziektekostenverzekeraar
 • Avéro Achmea Zorgverzekeringen NV
 • Azivo Zorgverzekeraar NV

 • BeterDichtbij
 • Bewuzt
 • Caresco (ASR Ziektekosten)
 • Caresco (NV VGZ Cares)
 • Caresco BV
 • CZ
 • Delta Lloyd
 • Ditzo Zorgverzekering
 • DSW Zorgverzekeraar U.A

E F G H


 • Energiek
 • FBTO zorgverzekeringen NV
 • Friesland Zorgverzekeraar , De
 • Hollandzorg

I J K L


 • IAK Verzekeringen B.V.
 • IAK Volmacht BV
 • IAK Volmacht BV (ASR Ziektekosten)
 • Interpolis zorgverzekeringen NV
 • InTwente Zorgverzekeraar
 • IZA Cura
 • IZA zorgverzekeraar
 • IZZ Zorgverzekeraar
 • Kiemer

M N O P


 • Menzis Zorgverzekeraar NV
 • Multizorg VRZ
 • MVJP
 • Nadesco BV / Caresco BV
 • Ohra Ziektekosten verzekeringen
 • Ohra Zorgverzekeringen
 • ONVZ Ziektekostenverzekeraar NV
 • OZF zorgverzekeringen NV
 • PNOzorg

Q R S T


 • Salland ZorgDirect
 • Salland Zorgverzekeringen
 • Stad Holland Zorgverzekeraar U.A.
 • Stichting Ziektekosten Verzekering Krijsmacht (SZVK)
 • Turien & Co Assuradeuren

U V W


 • Univé Zorg
 • VGZ Zorgverzekeraar N.V.
 • VvAA Zorgverzekering

X Y Z


 • ZEKUR
 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen NV
 • Zorg en Zekerheid
 • Zorgverzekeraar UMC
 • Zorgzaam Verzekerd 

Meer informatie ?

Zit uw zorgverzekeraar er niet bij of wilt u meer informatie ontvangen over onze dienstverlening, neemt u dan contact op met één van onze medewerkers op kantoor. Ze zijn op werkdagen te bereiken op ons algemene telefoonnummer:

0183 – 63 89 99

.

E-mail
Klik hier

© 2004 - 2023 ZorgInjection Thuiszorg, Alle rechten voorbehouden.

Website Realisatie: Qwain.nl

Back to top